sunnuntai 22. maaliskuuta 2009

Niemelä ym.: Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus

Niemelä, P., P. Siltala & T. Tamminen (toim.) (2003). Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Juva: WS Bookwell Oy.

Ei kommentteja: